آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع

زمان تقریبی مطالعه: 29 دقیقه

فصل هفتم : تور ايمني

ماده113- هنگامی كه كارفرما تور ايمني را روي ناحيه كاري نصب مي كند بايد مطمئن باشد كه 🙁 شکل 115 )

الف-تورايمني حداقل 4/2 متر و حداكثر 6/4 متر پايين تر از ناحيه يا تراز كاري نصب شده باشد .

ب‌-تور ايمني بايد 4/2 متر از هر طرف از كنارهاي ناحيه كاري بيشتر ادامه داشته باشد.

ت‌-تور ايمني كه از چندين تور تشكيل مي شود بايد بصورت ايمن بهم متصل شده بطوريكه توانايي جذب نيروي برابر يا بزرگتر را داشته باشند .

ماده114- در مواقعی كه افراد به تراز زيرين ناحيه كاردسترسي دارند و احتمال خطر سقوط مصالح روي سر آنها وجود دارد كارفرما مكلف است نسبت به نصب تور جمع آوري نخاله در زير منطقه كاري اقدام نمايد.( شکل 113 )

ماده 115- تور ايمني بايد بگونه اي نصب شود كه بين كارگر و تور هيچ مانعي وجود نداشته باشد.(شکل 115)

اشتراک گذاری:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *