آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع

زمان تقریبی مطالعه: 29 دقیقه

آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع در قالب 8 فصل با هدف ایمن سازی محیط کار و صيانت از نیروی انسانی و منابع مادی كشور و پیشگیری از حوادث ناشی از کار در کلیه کارگاههایی که عملیات کار در ارتفاع و فرایندهای مرتبط در آنها انجام می گیرد تدوین شده است. در ادامه مطلب؛ متن این آیین نامه به همراه ضمائم آن بصورت متن باز آمده است.

ادامه خواندن “آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع”