آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع

زمان تقریبی مطالعه: 29 دقیقه

فصل چهارم – داربست

ماده68- كارفرما مكلف است نسبت به نصب تابلو با مشخصات زير كه توسط مجري ذيصلاح به داربست نصب گرديده اقدام نمايد :

الف- نام شركت

ب – نام و نام خانوادگي مدير مسئول

ج- نام و نام خانوادگي مسئول فني

د-تلفن تماس شركت

ر-آدرس شرکت

ماده69-برپايي ، جمع آوري و نگهداري و هرگونه تغيير در سازه داربست بايد تحت نظارت و سرپرستي شخص ذيصلاح انجام گردد .

ماده70- شـخص ذیصلاح بايد از استحكام كافي سازه داربســـت قبل از شروع به كار ، هنگام تعويض اجـــزاء ، وقفه طولاني در استفاده از آن يا قرار گرفتن در شرايط جوي نامساعد اطمينان حاصل نموده و مستندات تایید استحکام سازه مذکور باید در كارگاه و شركت مجري نگهداري شود.

ماده71- داربست بايد بر روي ســـطوح مناسب ، صاف ، هموار و غير شيبـدار برپا گرديده و داراي كفشـــك ( تکیه گاه ) باشد تا از نوسانات ، جابجايي و لغزش آن جلوگيري بعمل آورده و نصب پايه ها بر روي آجر ، بشكه ، جعبه ، دريچه هاي آدم رو و ساير موارد مشابه به عنوان تكيه گاه پايه داربست ممنوع است .

ماده72- داربست ها به جزء داربست نردباني بايد از تمامي اجزاء زير برخوردار باشند :

الف -کف پايه يا كفشك ( به غیر از دیوار کوب ، معلق ، آویزان )

ب‌-پايه

ج-تير باربر

د-تير افقي

ه-ميله اتصال

و-ميله بالايي

ز-ميله مياني

ح-صفحات پاخور

ط-حفاظ مناسب بين ميله مياني و پاخور

ی-راه دسترسي مناسب و ايمن

ک-پوشش کف محل استقرار كارگر و مصالح مقاوم و مناسب با نوع کار و تعداد كافي

ل‌-لوله مهار

م‌-بادبندهاي عمودي ، افقي ، عرضي ، طولي و مورب

ت-بالشتك ( به غیر از دیوار کوب )

ن‌-بست و اتصالات ( شکل 45 )

ماده73- دهانه داربست يا فاصله دو پايه عمودي داربست نبايد بيش از 4/2 متر باشد .

ماده74- در صورت نياز به نصب هرگونه تجهیزات روي داربست شخص ذيصلاح بايد استحكام ، مقاومت و مهار اجزاء آن را كنترل و بررسي نموده و مجوز نصب را بر روي داربست صادر نمايد .

ماده75- در برپايي ، استفاده و جمع آوري داربست رعايت موارد زير الزامي است :

الف- جمع آوري تجهيزات و مصالح از روي داربست بعد از اتمام كار روزانه

ب-كشيدن تمامي ميخها از قطعات پياده شده چوبي

ج-توزيع بار بصورت يكنواخت بر روي داربست

د-تعبيه بالشتك مخصوص در زير كابل يا طناب داربست به لحاظ احتمال بريدگي و ساييد گي

ح-عدم انجام كار بر روي داربست معيوب و ناقص

و-تعطيل نمودن كار بر روي داربست در شرايط جوي نامساعد

ز-عدم بارگذاري بيش از حد مجاز طراحي بر روي داربست

ماده76- داربست بايد قادر به تحمل حداقل 4 برابر بار وارده ( مصالح و وزن كارگر ) باشد .

ماده77-داربستها بايد سـالم و عاري از هرگونه عيب و نقــص نظير ترك خوردگي ، زنگ زدگي ، له شــدگي ، پوسيدگي و ساير عيوب ظاهري بوده و بطور مطمئن مهار و بهم متصل شده و امكان جابجايي و لغزش در حين انجام كار وجود نداشته باشد .

ماده78-در صورتي که در حين حمل بار بسمت بالا و پايين امكان برخورد آن با داربست وجود داشته باشد سراسر مسير بايد با نرده های حفاظتي عمودي پوشيده شود .

ماده79- داربست ها به جز نردباني بايد از لوله مهار و بادبند هاي مناسب ( مورب ، عمودي ، افقي ، طولي و عرضي ) براي جلوگيري از حركت جانبي برخوردار باشد . ( شکل های 45 و 50 )

ماده80- استفاده از لوله هاي مهاري و دستكها براي اتصال به سازه به منظور پايداري و ثبات كامل داربست الزامي است .

ماده81- طول دستكهايي كه در داخل‌ ديوار برای اتصال داربست با سازه به عنوان مهار یا پوشش فاصله بین داربست تا سطح سازه استفاده می شود ، نبايد از 150 سانتيمتر بيشتر باشد.

ماده82- جايگاه‌ کار در داربست‌ بايد حداقل يك متر پايين‌تر از انتهاي پايه هاي عمودي قرار گيرد.

ماده83- هر پايه داربست بايد داراي كفشك دايره اي شكل به مساحت حداقل 150 سانتيمتر مربع يا مربعي شكل به مساحت حداقل 175 سانتيمتر مربع با ضخامت حداقل 5 ميليمتر بوده و از جنس مقاوم باشد .

ماده84-در اماكني كه افراد زير داربست مشغول بكار هستند راه عبوري يا راه دسترسي داربست را بايد با استفاده از حفاظ هاي مناسب ايمن نمود .

تبصره : در صورت استفاده از شبكه هاي فلزي به عنوان حفاظ بايد چشمي هاي شبكه مذكور حداكثر 2 سانتيمتر مربع باشند .

ماده85-براي دسترسي به تراز بالاتر در كليه داربست ها به جزء نردباني بايد از نردبان ثابت با پاگرد حفاظ دار  ايمن استفاده گردد . ( شکل 38 )

ماده86- در صورت استفاده از راه پله به عنوان راه دسترسی در داربست این راه پله ها بايد داراي شرايط ذيل باشند:

الف- ارتفاع پله 15 سانتيمتر

ب-كف پله به طول حداكثر 30 سانتيمتر

ج-نرده راه پله به ارتفاع حداكثر 110 سانتيمتر و در سطوح شيب دار حداقل ارتفاع 75 سانتيمتر

ماده87- انتقال يا جابجايي داربست هاي متحرک چرخدار با نفر مستقر شده روي آن ممنوع است .

ماده88- تمامي داربست ها به جزء داربست متحرك بايد در دو جهت عمودي و افقي به سازه محكم مهار شوند .

ماده89-حداکثر ارتفاع مجاز برای داربست متحرک برجی 6/9 متر بوده و برای ارتفاع بیش از آن داربست مذکور باید مهار گردد. ( شکل های 47 و 50 )

ماده90-در داربست برجي متحرک نسبت ارتفاع به عرض نبايد بيش از 3 به 1 باشد .( شکل 50 )

ماده91-کلیه چرخهای داربست متحرک باید به مجهز به قفل مناسب بوده و قطر خارجي چرخها نبايد از 5/12 سانتيمتر كمتر باشد .( شکل 48 )

ماده92- در داربست برجي ثابت نسبت ارتفاع به عرض نبايد بيش از 4 به 1 باشد .

ماده93- حداکثر ارتفاع داربست برجی ثابت در حالت آزاد نباید بیش از 12 متر باشد . ( شکل 45 ) 

اشتراک گذاری:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *