تعاریف، اختصارات و اصطلاحات HSE

زمان تقریبی مطالعه: 7 دقیقه

در این مطلب به مجموعه تعاریف، اختصارات و اصطلاحات ایمنی بهداشت و محیط زیست در حوزه های مختلف کاری پرداخته میشود. ممکن است برخی از این اختصارات در کشورهای مختلف یکسان نباشد. لذا موارد شناخته شده تر را بیان کرده ایم.

HSE
Health & Safety Environment
ایمنی و بهداشت محیط زیست

5S
نظامی است که در ژاپن به صورت نمادینه به کار گرفته شد و اهداف زیر را دنبال می‌کند:
پیشگیری از حوادث، کاهش وقفه کاری، کنترل عملیات تولید، افزایش بهره‌وری در محیط کار.
این نظام آراستگی شامال موارد ذیل می‌شود:

 • نظافت (Shitsuke)
 • نظم و ترتیب (Seition)
 • پاکسازی (Seiri)
 • آموزش فرهنگ کاری (Seiketus)
 • حفظ‌ و نگهداری (Seiso)

PPE
Personal Protective Equipment
تجهیزات حفاظت فردی:
وسایلی که جهت حفاظت فرد از بیماری‌ها و آسیب‌های شغلی در نتیجه مواجهه با عواملی مثل عوامل شیمیایی، رادیولوژی، مکانیکی، فیزیکی و … فرد را در محیط کار حفظ می‌کند.

TBM
Tool Box Meeting
گفتگوهای جعبه ابزاری:
آموزش قبل از شروع کار نکات مهم ایمنی که قبل از شروع کار هر روز صبح برای افراد و کارکنان گفته می‌شود.

 

PTW
Permit to Work
مجوز شروع کار ایمن:
گواهی مکتوبی است که انجام عملیات معین توسط افراد مشخص و در یک محل معین و در یک زمان معین را مشخص کرده و در این مجوز بیان می‌گردد که چه اقداماتی انجام شده و یا بایستی انجام گیرد تا به هنگام انجام عملیات از خطرات پیشگیری به عمل آید.

HAZARD
خطر:
شرایطی است بالقوه که دارای پتانسیل صدمه به افراد، آسیب رسانی به تجهیزات، از بین بردن مواد یا کاهش کارآیی در انجام یک عمل از پیش تعیین شده باشد. به همین ترتیب می‌توان گفت خطر شرایطی است که تماس نامطلوب با یک منبع انرژی را فراهم می‌کند (خطرات بالقوه)

DANGER
مخاطره:
عبارت است از قرار گرفتن در معرض شرایطی که پتانسیل آسیب رسانی دارد. بالفعل شدن خطرات مانند نزدیک شدن به دستگاه در حال کار. در واقع؛ Danger مرحله‌ی پیشرفته‌تر از Hazard است که مرکز بالفعل شدن خطر می‌باشد.

Risk

ریسک: ترکیب (یا تابعی) از احتمال و پیامد(های) ناشی از حادثه.

احتمال به وقوع پیوستن یک حادثه یا احتمال اینکه فعالیت، مواد، فرآیند منجر به آسیب شوند.

هر چه درجه ریسک بالاتر باشد بالفعل شدن خطر افزایش می‌یابد.

 

فرق بین Risk و Hazard

خطر یک منبع بالقوه آسیب رسان ولی ریسک در معرض آسیب قرار گرفتن است. یک خطر ممکن است بزرگ باشد اما به علت انجام دادن اقدامات کنترلی ریسک آن کم شود.

 

Incident
رویداد
به وقایعی می‌گویند که امکان بالقوه برای ایجاد شرایط لازم برای مرگ یا آسیب‌های جدی و صدمه به تجهیزات یا محیط زیست را به صورت بالقوه داشته باشد. بعبارتی؛ اتفاقی که منجر به یک حادثه شده و یا پتانسیل منجر شدن به یک حادثه را داشته باشد.
Incident=accident +near miss

Accident
حادثه:
حادثه عبارت است از رویداد ناخواسته، برنامه ریزی نشده و زیان آفرین یا خسارت رسان به اموال ، ماشین آلات و دستگاه‌ها، همچنین از بین رفتن موقعیت‌های کسب و کار برای سازمان از بین رفته و پیشرفت یا ادامه طبیعی یک فعالیت را مختل می‌سازد.

تعاریفی دیگر:

 • اتفاق پیش بینی نشده و ناگهانی که بدون خواست شخص ایجاد می‌شود و برای او عوارض جسمی و روانی یا خسارات مالی بهمراه داشته باشد.
 • اتفاق پیش بینی نشده و خارج از انتظار که سبب آسیب و صدمه گردد .(سازمان بین المللی کار)
 • رویداد ناخواسته که منجر به مرگ، بیماری، آسیب، خرابی و زیان گردد. (OHSAS 18001)
 • هر رویداد ناخواسته و برنامه‌ریزی شده‌ای که منجر به آسیب به کارکنان یا صدمه به تجهیزات و یا محیط زیست گردد.
 • ضعف در جوابگویی و فرار از حالات مخصوص (دیویس)
 • عدم reaction مناسب به واقعه‌ای؛ مثلا عدم کنترل صحیح ماشین (ضعف در جوابگویی)

 

Near miss

شبه حادثه:

رویدادی غیر منتظره، برنامه‌ریزی نشده و ناگهانی که منجر به ایجاد خسارت مالی و جانی نشود. به عبارتی هر رویدادی که می‌توانست منجر به حادثه شود. اصطلاحاً به خير مي‌گذرد!

 

LTA

Lost Time Accident

زمان از دست رفته حادثه:

عبارت است از مدت زمانی که فرد به علت بروز حادثه و ایجاد جراحت قادر به انجام کار نمی‌باشد.

 

OSHA
Occupational Safety and Health Administration
سازمان بهداشت و ایمنی شغلی:

این سازمان تأکید زیادی بر روی معیارهای بهداشتی و ایمنی در محیط کار دارد و دارای بیمارستان‌های دولتی و خصوصی زیادی است. معیارهایی در مورد مواد خطرناک ارائه می‌کند. فهرست‌های بازبینی محیط کار را فراهم کرده و دارای مراکز مشاوره برای همه‌ی صنایع است.

 

NIOSH
National Institute for Occupational Safety
مرکز پژوهش‌های علمی بهداشت و ایمنی شغلی:
این مرکز پژوهش‌های زیاد در مورد خطرات عوامل زیان آور در محیط کار انجام می‌دهد و معیارهای جدید را پیشنهاد می‌کند. با توجه به دادخواست دادگاه، کارفرما و کارگران محیط کار را بازرسی می‌کند. قدرت اجرایی ندارد.

 

NFPA
National Fire Protection Association
انجمن ملی حفاظت در برابر آتش‌سوزی:
درباره‌ی حفاظت در برابر آتش و وسایل موردنیاز روش‌هایی ارائه می‌کند و در آمریکا قرار دارد.

 

ILO
International Labor Organization
سازمان بین‌المللی کار:
سازمانی برای استقرار عدالت اجتماعی، آزادی و امنیت اقتصادی و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه ملت‌هاست

 

ACGIH
American Conference Gorememented Industrial Hygiene
انجمن متخصصین بهداشت صنعتی آمریکا:
کار آن بدست آوردن استانداردها و حدود آستانه‌ی جدید از جمله TLV ها می‌باشد.

 

IMS
Integrated Management System
سیستم مدیریت یکپارچه

 

AART – Apply Advanced Resuscitation Techniques
AFARP – As far as reasonably practical
ALARA – As Low As Reasonably Achievable
ALARP – As Low As Reasonably Practicable
ASSE – American Society of Safety Engineers
BBS – Behavioural Based Safety
COP – Code of Practice
CBT – Competency Based Training
CIAED – Course In Automated External Defibrillation
DGHS – Dangerous Goods and Hazardous Substances
DIFR – Disabling Injury Frequency Rate
DoL – Department of Labour
EHSR – Elected Health and Safety Representative
ELCB – Earth Leakage Circuit Breaker
EMP – Emergency Management Plan
ERT – Emergency Response Team
FAI – First Aid Incident
FIFR – Fatal Injury Frequency Rate
HAZOP – Hazard and Operability
HFA – Hazard Factor Assessment
HIRA – Hazard Identification Risk Assessment
HSR – Health and Safety Representative
HSSE – Health, Safety, Security & Environment
ISHR – Industry Safety & Health Representative
JSA – Job Safety Analysis (risk assessment before starting work)
JSEA – as for JSA but includes Environmental risks
L2RA – Level Two Risk Assessment
LOTO – lock out tag out
LTFR – Lost Time Frequency Rate
LTI – Lost Time Injury
MTI – Medically Treated Incident
NLTPHRW – National License To Perform High Risk Work
NMI – Near Miss Incident
NSCA – National Safety Council of Australia
NSFW – Not Safe For Work
OFA – Occupational First Aid
OHS – Occupational Health and Safety
OHSC– Occupational Health and Safety Committee
OHSMS – Occupational Health and Safety Management System
PCBU – Person conducting a business or undertaking
PHMP – Principal Hazard Management Plan – defined term in Qld coal mining legislation. A Principal Hazard is one capable of causing multiple fatalities. No coal mine in Qld can start without a PHMP for all PHs relevant to its operations.
PHP – Personal Hearing Protection
POCL – Pre-Operation Check List
RA – Risk Assessment
RACE – Rescue, Activate alarm, Confine the fire, Evacuate/Extinguish
RCA – Root Cause Analysis
RCD – Residual Current Device
SFA – Senior First Aid
SHE – Safety Health and Environment
SHIT – Special High Intensity Training
SHMP – Safety & Health Management Plan (action plan to implement the SHMS)
SHMS – Safety & Health Management System
SIA – Safety Institute of Australia
SIFR – Serious Injury Frequency Rate
SINA – Safety Is No Accident
SIT – Safety Improvement Team
SMP – Safety management Plan
SOP – Standard Operating Procedure (defined in Queensland mining legislation)
SSOP Safe Standard Operating Procedure
SSHR – Site Safety & Health Representative
SWI – Safe (or Standard) Work Instruction – short summary of the SOP, usually one page, listing risks and risk controls.
SWMS – safe work method statement
SWP – Safe Work Procedures, Safe Work Platform
TRI – Total Recordable Injuries
VRDs – Voltage Reduction Devices
W@H – Work at Heights
WAH – Work at Heights
WHS – Workplace Health and Safety
WHSO – Workplace Health and Safety Officer
WICS – Work In Confined Space
WMS – Work Method Statement

اشتراک گذاری:

یک دیدگاه دربارهٔ «تعاریف، اختصارات و اصطلاحات HSE»

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *