تعریف خطر (HAZARD) و مخاطره (Danger)

زمان تقریبی مطالعه: < 1 دقیقه

خطر (HAZARD): شرایطی است که دارای پتانسیل صدمه به افراد، آسیب رسانی به تجهیزات، از بین بردن مواد یا کاهش کارآیی در انجام یک عمل از پیش تعیین شده باشد. به همین ترتیب می توان گفت خطر شرایطی است که تماس نامطلوب با یک منبع انرژی را فراهم میکند (خطرات بالقوه).

ادامه خواندن “تعریف خطر (HAZARD) و مخاطره (Danger)”