چرا ایمنی مبتنی بر رفتار اینقدر مهم است؟!

زمان تقریبی مطالعه: 4 دقیقه

در این مطلب خواهیم گفت ایمنی مبتنی بر رفتار چیست و چرا اینقدر مهم جلوه می‌کند. تفاوت ایمنی مبتنی بر رفتار با ایمنی سنتی و باورهای مدیران سنتی را خواهیم گفت و نتایج مثبت و ارزنده پیاده‌سازی سیستم مدیریت مبتنی بر رفتار را بررسی خواهیم کرد.

ادامه خواندن “چرا ایمنی مبتنی بر رفتار اینقدر مهم است؟!”