دپارتمان HSE

زمان تقریبی مطالعه: < 1 دقیقه

این دپارتمان وظیفه پیاده سازی الزامات بهداشتی ایمنی و محیط زیستی در سازمان را دارد.